Forskrifter

Tekniske forskrifter TEK17 og FG-krav

Lekkasje fra vanninstallasjoner i bygninger skal være lett å oppdage og ikke skade bygningsdeler. Hovedpunkter:

 1. Lekkasjer fra innbyggingssisterner må synliggjøres, og i andre rom enn våtrom skal det føre til automatisk vannavstengning.
 2. Ved tappepunkter uten overløp skal det monteres automatisk lekkasjestopp. Dette er en sensor som lukker vanntilførselen ved fuktighet.

Forsikringsbransjen krever:

 • Godkjent utstyr for lekkasjestopp med teknisk godkjenning eller tilsvarende dokumentasjon.
 • Leverandøren må dokumentere monteringsinstruksjoner, funksjonstesting, materialegenskaper, og mer.
 • Spesifikke sikkerhetsområder inkluderer bl.a. kjøkkenbenk, oppvaskmaskin, vaskemaskin, kjøleskap, varmtvannsberedere, og rom uten sluk.


Waterguard+ innehar Teknisk Godkjenning fra SINTEF.TEK17 - Utdrag fra de gjeldene kravene - §15-5 (4)


Lekkasje skal være lett påviselig og ikke forårsake skade på installasjoner og bygningsdeler. Preaksepterte ytelser;

1. Lekkasjer fra innbyggingssisterner eller lignende skal synliggjøres. I andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

2. Der tilkoblingspunkt eller tappepunkt på byggets vanninstallasjon er uten overløp, skal det monteres automatisk lekkasjestopp. Automatisk lekkasjestopper er en fuktsensor som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.

                       

Forsikringsbransjens FG-regelverk

Forsikringsbransjen stiller strenge krav til sikring og utstyr som brukes for å stoppe lekkasje. I tillegg kommer krav til produktdokumentasjon, opplæring og montering. Her kan du lese utdrag fra kravene:


Krav til utstyr

En lekkasjestopper består av komponenter som til sammen utgjør et system. Det er krav om teknisk godkjenning for systemet, eller tilsvarende dokumentasjon fra et akkreditert test- og sertifiseringsorgan. Leverandøren skal kunne levere relevant dokumentasjon.


Som et minimum skal følgende dokumenteres:

 • Monteringsanvisning
 • Merking av komponenter med produsentens/leverandørens navn eller logo
 • Funksjonstesting av komponenter
 • Funksjonstesting av hele systemet
 • Materialegenskaper som avsinkingsmotstand, spenningskorrosjonssprekker og utlekking av tungmetaller til drikkevann
 • Trådløse sensorer og frekvensbåndspesifikasjoner


Krav til sikkerhetsområder:

 • Kjøkkenbenk med tilhørende rørkoblinger*
 • Oppvaskmaskin med tilhørende tilkoblinger*
 • Vaskemaskin med tilhørende tilkoblinger*
 • Vannfiltre med tilhørende koblinger*
 • Kjøleskap med vanntilkobling og tilhørende vannledninger*
 • Drikkeautomater med tilhørende koblinger*
 • Varmtvannsberedere med tilkoblingsrør*
 • Rom uten sluk med sanitærutstyr uten overløp
 • I fordelerskap hvor lekkasjevannet ledes ut av veggen og ikke fører til sluk.
 • Skjulte og åpne vannrør som ikke er sikret med drenert tilførselsrør eller plassert i rom med vanntett gulv og sluk.
 • Innbyggingssisterner, kranarmaturer eller lignende.


Kilde:  § 15-5. Innvendig vanninstallasjon - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)