Vannlekkasjer: Et kostbart og miljøbelastende problem som Waterguard+ kan bekjempe

Reduser vannskader og miljøpåvirkning med smarte, integrerte løsninger
7. september 2023 av
Vannlekkasjer: Et kostbart og miljøbelastende problem som Waterguard+ kan bekjempe
Tobias Johansen

Vannskader kan bli et kostbart problem

I Norge utgjør vannlekkasjer et alvorlig og kostbart problem som påvirker både huseiere og forsikringsselskap. Ifølge statistikk oppstår det en vannlekkasje hvert 8. minutt, og disse lekkasjene koster samfunnet omtrent 3,4 milliarder kroner i året [1]. Gjennomsnittlig slipper en vannlekkasje også ut rundt 300 kg CO2 per oppussing etter skaden [2]. Forsikringsselskapene betaler ut omtrent 60% av deres skadeutbetalinger til hus og bygg på grunn av vannskader [3]. Med Waterguard+, en smart, integrert løsning, kan vi redusere både miljøpåvirkningen og kostnadene knyttet til vannlekkasjer.

En av de viktigste miljøkonsekvensene av vannlekkasjer er CO2-utslippene som følge av reparasjoner og oppussing. Dette inkluderer produksjon av byggematerialer, transport og energibruk under reparasjonsprosessen. Dessuten kan fukt og vannskader føre til muggvekst og dårlig inneklima, som igjen kan påvirke helsen til beboerne [4].

Waterguard+ integrert med Abra økosystem


Waterguard+ er en del av Fell Techs samarbeid med de tre store forsikringsselskapene i Norge – Fremtind, Gjensidige og Storebrand. Ved å installere Waterguard+ i boliger og bygninger, kan kundene dra nytte av inntil 20% rabatt på hus- og bygningsforsikring [5]. Dette er en sterk motivasjon for huseiere og bygningsforvaltere til å investere i denne smarte, integrerte løsningen.

Waterguard+ er en automatisk lekkasjestopper som er integrert med Abra økosystemet. I tillegg til å stenge av vannet ved deteksjon av lekkasje, gir systemet nå mulighet for å detektere fukt og temperatur. Fuktdeteksjon gir større mulighet for å oppdage flere typer vannskader, mens temperaturovervåkning gir Waterguard+ mulighet til å stenge vannet automatisk ved deteksjon av lav temperatur, hvor det er fare for at rørene i huset eller bygget kan fryse [6].

Samarbeid med forsikringsselskaper


Dette samarbeidet mellom Fell Tech, forsikringsselskapene og huseiere er en viktig skritt i retning av å redusere både miljøpåvirkningen og kostnadene knyttet til vannlekkasjer. Waterguard+ og Abra tilbyr et kraftig verktøy for å beskytte boliger og bygninger mot vannskader, spare penger på forsikringspremier og egenandeler, og redusere miljøbelastningen som følger av slike skader.

Ved å investere i Waterguard+ og Abra, kan huseiere og bygningsforvaltere aktivt bidra til en mer bærekraftig fremtid og samtidig redusere de økonomiske byrdene forbundet med vannlekkasjer. Når flere og flere mennesker og organisasjoner velger å installere disse smarte løsningene, vil den samlede effekten på samfunnet og miljøet bli stadig mer betydelig.

For å oppsummere, vannlekkasjer er et betydelig problem for samfunnet, både når det gjelder kostnader og miljøpåvirkning. Waterguard+ tilbyr en smart, integrert løsning som kan bidra til å redusere disse negative konsekvensene ved å beskytte boliger og bygninger mot vannskader og samtidig redusere miljøbelastningen. Gjennom samarbeid med forsikringsselskapene og Fell Tech, er det mulig å motivere huseiere og bygningsforvaltere til å ta ansvar og investere i bærekraftige løsninger som Waterguard+ og Abra, for å skape en mer bærekraftig og økonomisk trygg fremtid for alle.

Kilder:
[1] Norsk Vann. (2018). Vannskader i Norge – Statistikk og trender.
[2] Sintef. (2013). Miljøkonsekvenser av vannskader.
[3] Finans Norge. (2019). Skadestatistikk for norske forsikringsselskaper.
[4] Norges Astma- og Allergiforbund. (2015). Fukt og inneklima.
[5] Fell Tech. (2023). Samarbeid med forsikringsselskaper.
[6] Fell Tech. (2023). Waterguard+ og Abra: En helhetlig løsning mot vannlekkasjer og fuktskader.

Share this post
Arkivert