Waterguard+ - Et bærekraftig og ansvarlig valg

29. november 2023 av
Henrikke Utgård Dimmen

Waterguard+ og Abra setter en ny standard for bygg og boliger 

Fell Tech er stolt av å kunne introdusere vår nyeste innovasjon – Waterguard+, nå som sømløst integrert del av Abra-økosystemet. Med introduksjonen av Waterguard+ og Abra tilbyr vi en kostnadseffektiv, intelligent og helhetlig infrastrukturløsning som møter dagens og morgendagens krav til moderne bygg og boliger.  

Bærekraft & BREEAM 

Abra gir nærmest ubegrensede muligheter for å skape smarte bygninger gjennom energieffektivisering og forbedret komfort ved hjelp av rutiner og intelligente algoritmer – en klar markedsfordel som hjelper med å oppnå BREEAM-poeng innen WAT (vann), ENE (energi) og HEA (helse og velvære) kapitlene. 

  • I hele BREEAM NOR er det mulig å oppnå 152 poeng fordelt på alle kapitler. Abra bidrar til å kunne oppnå opp til 40 av disse, som tilsvarer 26% av totalsummen. 
  • Abra plattformen, sammen med Waterguard+, spiller en kritisk rolle i å redusere energibruk og karbonavtrykk i bygg. Med vår løsning automatiseres energieffektivisering, samtidig som Abralife-appen gir beboere muligheten til å optimalisere energibruk og redusere energikostnader i sine hjem.  
  • I tråd med vårt grønne engasjement er vi stolte over å kunne fortelle at alle Fell Tech-produkter kun blir pakket inn med materialer av papp og papir, og vi dermed har eliminert all plast i emballeringsprosessen. 

Energisparing med Abra 

Med Abra som energistyringssystem får beboere en omfattende løsning for å forbedre energieffektiviteten i sine hjem og redusere kostnader. Sentralt i systemet er Abralife-appen, som gir detaljert innsikt i og kontroll over hjemmets energibruk ved å styre både store og små laster. Appen tilbyr sanntidsdata om energiforbruk og -priser, noe som danner et detaljert beslutningsgrunnlag for å optimere energibruk basert på prisvariasjoner og lokale behov. 

Abra lærer av dine vaner og skaper tilpassede, energieffektive rutiner, samtidig som det gis praktiske forslag for ytterligere reduksjon av energiforbruk uten å minke komforten. 

Verdikjede & krav til leverandører  

Fell Tech forplikter både seg selv og våre leverandører til høye standarder for etikk og åpenhet i tråd med Norges nye Åpenhetslov. 

Dette inkluderer en grundig due diligence-prosess i form av "Fell Tech Vendor Transparency Act Survey" som sikrer at våre og leverandørenes operasjoner oppfyller lovens krav, strenge retningslinjer for bærekraft og ansvarlig forretningsførsel.  

EUs Taxonomy  

EUs Taxonomy er et verktøy for å veilede investorer, selskaper og prosjektutviklere i beslutningsprosesser for å sørge for at deres investeringsporteføljer og tilknyttede aktiviteter samsvarer med miljømessige bærekraftige mål.  
Dette oppnås ved hjelp av et klassifikasjonssystem, som etablerer en liste over miljøvennlige økonomiske aktiviteter med formål om å rette finansielle strømmer mot bærekraftige prosjekter. 

Fell Tech's løsninger og mulighetene som Abra byr på samsvarer med mange av kravene og aktivitetene som blir definert i Taxonomy rettningslinjene. Bruken av Abra kan dermed føre, eller bidra, til at prosjekter blir Taxonomy compliant og får tilgang til gunstige finansierings og støtte ordninger. 

Les mer her:

Energisparing med Abra
BREEAM-poeng, Taksonomi, Bærekraft og Fremtid
Fell Tech - ESG 

Share this post
Arkivert